Spring til indhold

Kort om os

Mern Børnehus danner ramme om dit barns udvikling. 

  • Vi er en integreret daginstitution med aldersopdelte grupper fra 0 til 6 år.
  • Her lægger vi vægt på gode relationer.
  • Læring skabes der rum for.
  • Børns leg er vigtig.
  • Organiserede aktiviteter i små grupper forekommer ofte.

Hvad lægger vi vægt på

I Mern Børnehus lægger vi vægt på udvikling af livsfærdigheder.

Vi arbejder systematisk med:

  • Tilegnelse af sprog og begreber.
  • Deltage i lege.
  • Knytte venskaber.
  • Glæden ved at bevæge sig.

Børnegrupper

Mern Børnehus er organiseret i 4 hovedgrupper:

Frøene: Dette er gruppen for de mindste børn i vuggestuealder.

Rødderne: Dette er gruppen for de ældste børn i vuggestuealder.

Spirerne: Dette er gruppen af børn der traditionelt kaldes mellemgruppen.

Blomsterne: Dette er gruppen for de ældste børn, der traditionelt kaldes skolegruppen.

Projekt Mern Ådal