Spring til indhold

Webinarer - Borgermøder

VI AFHOLDER BORGERMØDER I SEPTEMBER 2021

I takt med at restriktionerne vedr. forsamlinger er blevet yderligere lempet, har vi besluttet at planlægge to borgermøder i september.

Lokalplanforslagene og de tre områder i Ulvshale vil blive præsenteret og der vil blive modtaget input til lokalplanen for Nyord By, forud for lokalplanforslagets politiske behandling. Vi vil forklare og gennemgå forslagene, således at alle har mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser.

Planerne forventes vedtaget i december 2021 og i februar 2022.

Borgermøderne finder sted:

tirsdag den 21. september for Nyordlokalplanen

og

torsdag den 23. september for Ulvshalelokalplanerne

Begge dage kl. 19 - 21.30.

Så sæt gerne kryds i kalenderen - møderne afholdes i

Foyeren i Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege

 

Tilmelding er nødvendig til kskn@vordingborg.dk senest den 17. september.

 

Da vi i foråret ikke kunne afholde de planlagte borgermøder, valgte vi, for at sikre borgerinddragelsen, at afholde 2 webinarer om lokalplanerne. Disse gav os god respons og en lang række input til planerne. De input, hvor vi har fået tilladelsen til offentliggørelse af forfatterne, er blevet lagt op på nærværende hjemmeside under de enkelte lokalplaner og under de afholdte webinarer.

Torsdag den 18. marts og torsdag den 25. marts blev der afholdt Webinar om projektet fire lokalplaner på Nyord og Ulvshale. Se programmet for begge dage. Nedenfor kan du se materiale fra de 2 aftener.

Webinar 1 - 18. marts 2021

Webinar 2 - 25. marts 2021

Nu starter arbejdet med fire lokalplaner på Nyord og Ulvshale

Det bliver med stor borgerinddragelse, at der nu iværksættes et lokalplanarbejde for Nyord og Ulvshale. De første webinarer finder sted allerede her i marts måned.

Nyord By og halvøen Ulvshale får nye lokalplaner i år. I løbet af 2021 udarbejdes der ikke mindre end fire lokalplaner: En bevarende lokalplan for Nyord By, en bevarende lokalplan for aftaleområdet Sandvejen, en lokalplan for hele sommerhusområdet ved stranden/Ulvshalevej, med bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse og en lokalplan for sommerhusområdet i Ulvshaleskoven. Processen starter i foråret med informerende webinarer for ejendomsejere og andre interesserede, og så snart det er muligt igen, vil der blive afholdt borgermøder forud for planforslagenes udarbejdelse.

Michael Larsen (R), formand for Udvalget for Plan og Teknik, ser frem til at planerne skydes i gang:

”Det er et stort og tiltrængt arbejde, vi sætter i gang og jeg glæder mig over, at de helt særlige og værdifulde områder, Nyord By og sommerhusområderne på Ulvshale, nu bliver lokalplanlagte. Her er store kulturelle og landskabelige værdier på spil, og jeg ved også, at der er mange engagerede ejendomsejere i områderne, som vi vil glæde os til at få så mange input som muligt fra.”

Processen strækker sig over hele 2021, og udvider den indledende fase i lokalplanlægningen: I foråret er det tilrettelagt for at involvere så mange parter i planerne som muligt. Det skal sikre at alle interesser bliver hørt og kan danne grundlag for sommerens og efterårets  videre arbejde..

På denne hjemmeside vil der blive informeret om alt, hvad der handler om planerne; Fra områdernes historie over tekniske kort til borgere og parters input samt datoer for møder og webinarer.

Her i marts inviteres til to webinarer, hvor deltagerne med interesse for lokalplanlægningen bliver præsenteret for nogle gode oplæg om områdernes kulturhistorie og bevaringsværdige bygninger:
Blandt andre vil museumsinspektør Berit Christensen fra Museum Sydøstdanmark fortælle om områdernes kulturhistorie og Søren Vadstrup, som er lektor på Det Kongelige Akademis Institut for Bygningskunst og Kultur og forfatter til bogen Huse med Sjæl, vil holde oplæg om bygningsbevaring -og restaurering. Der vil også være oplæg om lokalplanlægning og planloven og ikke mindst om kommunens arbejde med klimatilpasning, og hvilken betydning det har for lokalplanområderne.