Spring til indhold

Ulvshale Stranden

Lokalplan nr. S 15.01.01 - Sommerhusområde Stranden på Ulvshale

Se den endelige lokalplan og de samlede høringssvar, opsamlingen samt behandlingen til de politiske møder her:

Lokalplanen er udarbejdet for at regulere størrelsen, udformning, placering og ydre fremtræden af sommerhusene i sommerhusområde ved Stranden på Ulvshale. Ydermere vil størrelse på sekundære bygninger også reguleres yderligere for de mindste grunde.

Lokalplanen dækker for et område på ca. 1,1 km2.

Områdets nuværende formål som sommerhusområde vil ikke ændres.

Lokalplanen vil være beliggende i nuværende kommuneplanramme S 15.01 Sommerhusområde Hegnede. Der vil i forbindelse med den nye lokalplan også udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 22 som foretager mindre tekniske justering af områdets afgrænsning. Kommuneplantillægget vil ikke ændre områdets overordnede formål eller funktion.


Lokalplanafgrænsning