Spring til indhold

Sandvejen

Lokalplan nr. R 15.12.01 - Bevarende Lokalplan aftaleområdet Sandvejen på Ulvshale

Se den endelige lokalplan og de samlede høringssvar, opsamlingen samt behandlingen til de politiske møder her:

Lokalplanen er udarbejdet for at regulere størrelsen, udformning, placering og ydre fremtræden af sommerhusene i aftaleområdet ved Sandvejen på Ulvshale. Her vil der især blive gjort brug af stilblade for at bevare og værne omkring den traditionelle stil og udtryk som de gamle sommerhuse giver området.

Lokalplanen dækker for et område på ca. 200.407 m2.

Områdets nuværende formål som sommerhusområde vil ikke ændres.

Lokalplanen vil være beliggende i nuværende kommuneplanramme R 15.12 Rekreativt område – Feriebebyggelse – Aftaleområde – Ulvshale og R 15.08 Rekreativt område – Feriekoloni - Ulvshale. Der vil i forbindelse med den nye lokalplan også udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 22 som foretager mindre tekniske justering af områdets afgrænsning. Kommuneplantillægget vil ikke ændre områdets overordnede formål eller funktion.

Bemærk at lokalplanen ved Sandvejen ikke er fuldstændig sammenhængene.


Lokalplanafgrænsning

Indlæg fra Sandvejens Natur og kulturarvsforening

Læs om sommerhusområdet Sandvejen på en af grundejernes hjemmeside