Spring til indhold

Nyord By

Kære alle

Den bevarende lokalplan er nu blevet endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort. På de følgende links kan man finde lokalplanen, de mange høringssvar samt behandlingen af disse og til sidst kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen.

L 15.01.01 - Bevarende lokalplan på Nyord

Lokalplanen er udarbejdet for at regulere størrelsen, udformning, placering og ydre fremtræden af landsbyen på Nyord. Her er der især blevet gjort brug af stilblade for at bevare og værne omkring den traditionelle stil og udtryk som landsbyens mange gårde og røde murstenshuse giver.

Lokalplanen dækker for et område på ca. 97.852 m2.

Områdets formål som landsby med mindre spredte erhverv er ikke ændret.

Lokalplanen er beliggende i kommuneplanramme L 15.01 Landsby Nyord ByI forbindelse med den nye lokalplan er der også blevet udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 22 som foretager mindre tekniske justering af områdets afgrænsning. Kommuneplantillægget har ikke ændre områdets overordnede formål eller funktion.


Lokalplanafgrænsning

Foreningen Nyord

Foreningen Nyord gør i dette indlæg opmærksom på den helt særlige og de velbevarede kulturhistoriske spor Nyord repræsenterer i den danske kulturarv.

Foreningen ser positivt på initiativet omkring udfærdigelse af en bevarende lokalplan, da det ligger i forlængelse af drøftelser på de to seneste års generalforsamlinger. Foreningen ser frem til en godt samarbejde omkring den bevarende lokalplan.

Indlæg fra en gruppe beboere i Nyord

En gruppe beboere i Nyord ønsker at bidrage til den historiske viden om Nyord By og give en større forståelse for hvorfor landsbyen ser ud som den gør. De ønsker samtidig at komme med konkrete og mere overordnede forslag til den bevarende lokalplan.

Indlæg fra borger i Nyord

Stilblade

Der er blevet udarbejdet to nye stilblade - Byggeskik på landet 1750-1870 og Huse på landet historicisme. De to stilblade er udarbejdet af tegnestuen Brüel og Nørgaard og er en del af en lang række stilblade, som Vordingborg Kommune har fået udarbejdet i forbindelse med arbejdet med kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Du kan se alle stilbladene - de to nyeste er i den sidste del af dokumentet.