Spring til indhold

Kulturstyrelsen

Bevaringsværdige bygninger og miljøer

Bevaringsværdige bygninger, er bygninger med særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af regional eller lokal betydning. Ansvaret for udpegning af bevaringsværdige bygninger ligger hos kommunerne.

Læs om Kulturarv på Kulturstyrelsens hjemmeside