Spring til indhold

Forord

Udvalget for Plan og Teknik har igangsat en planproces for fire lokalplaner på Nyord og Ulvshale.

Lokalplanlægning for Ulvshale

Den 12. august 2020 blev lokalplanlægningen for Ulvshale besluttet, ved at der igangsættes en planproces primo 2021 for udarbejdelse af:

  • Bevarende lokalplan for Sandvejen, der er restriktiv i sine bevarende bestemmelser.
  • Lokalplan for hele sommerhusområdet ved stranden/Ulvshalevej, med bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse.
  • Lokalplan for området i Ulvshaleskoven.

Se det politiske dagsordenspunkt (pkt. 8)

Se den overordnede mapping og fotoregistrering for de tre sommerhusområder.

Bevarende lokalplan for Nyord By

Den 4. november 2020 blev planlægningen for Nyord By igangsat, med beslutningen om at der primo 2021 igangsættes en planproces for en bevarende lokalplan for Nyord By.

Se det politiske dagsordenspunkt (pkt. 25)

Det videre forløb

Arbejdet med de fire lokalplaner er nu i gang og der fokuseres på en udvidet forproces med høj grad af borgerinvolvering.
Proces- og tidsplan for de fire lokalplaner

Der vil blive annonceret offentlige webinarer, dagsordener og referater fra følgegruppemøder her på siden.

Vi håber på, at der i løbet af foråret igen vil være mulighed for fysiske borgermøder. Vi vil også, hvis det bliver muligt i projektperioden, invitere til borgermøde både om processen og om høringen, når lokalplanforslagene er udarbejdede.