Spring til indhold

Personalet

Vuggestuen
Grethe: Pædagog
Maja: Pædagogmedhjælper
Majbritt: Pædagogisk assistent

Børnehaven
Dorthe: Pædagogmedhjælper
Jette: Pædagog
Salvatore: Pædagog
Therese: Pædagog
Tove: Pædagogmedhjælper

Jannie: Køkkenassistent

Ledelsen
Ulf: Leder