Spring til indhold

Stensved

Stensved Lokalområde

Stensbygaard
Landskab: Ager
Tema: Landbrug og bebyggelse
Emne: Hovedgård
Tid: 1872

Stensbygaard er et smukt bygningskompleks, bygget i 1872 i Nederlandsk renæssancestil. I godsets parkanlæg ligger en sø, der om sommeren har været brugt som vandforsyning til Møllebækken og dens møller. På Stensbygaards jorder ligger et voldsted, hvor Kong Valdemars Jagtslot tidligere lå. På dette jagtslot afholdtes et historisk møde i 1238, hvor der blev indgået et forlig om Estland.


Steensbygaard

 

Peterskirken
Landskab: Strukturer på tværs i landskabet
Tema: Tro og skik
Emne: Kirke
Tid: 1891

Peterskirken ligger frit i det åbne landskab uden direkte tilknytning til Stensved eller Stensby, men har en visuel relation til Stensbygaard. Kirken blev indviet i 1891 som kirke for Stensby kirkedistrikt i Kalvehave Sogn, og siden 1979 fungerede den som sognekirke i Stensby Sogn.


Peterskirken

Kirken er bygget i romansk stil, og dens indre præget af streng enkelthed. Dens udsmykning består – udover det ophængte kirkeskib - blot af det nødvendige inventar: alter, døbefont, prædikestol og orgel.

 

Mallings Kløft - naturgenopretning
Landskab: Strukturer på tværs af landskabet og ådal
Tema: Rekreation og fritid og industri, landbrug, bosætning
Emne: Skov, naturområde og mølleanlæg
Tid: 1300-tallet og 2007

Den rørlagte del af Stensby Møllebæk har i 2007 gennemgået en omfattende genopretning og fået sine oprindelige bugtede forløb tilbage. Stensby Møllebæk løber gennem Mallings Kløft, der er en smeltevandsslugt med flere fald - et sjældent syn i Østdanmark og et yndet udflugtsmål.

Stensby Møllebæk blev brugt til at drive vandmøller til at male mel. Der er fundet rester af fem vandmøller. Bønderne kom langvejs fra for at få malet deres korn her.


Mallings Kløft

 

Petersværft med huse, bro og barklade
Landskab: Kysten
Tema: Fiskeri, søfart, færgefart
Emne: Skibsværft
Tid: 1774

Petersværft består af en lille gruppe velbevarede, kønne huse, en barklade og en bro, man kan ankre op ved. Dette intakte kulturmiljø, bygget af Peter Johansen, finansmand og godsejer, var en kort overgang skibsværft omkring 1777, og fra 1807-1814 fungerede værftet som flådebase under Englandskrigene.På begge sider af Petersværft breder skovene sig, Stensby Skov mod vest og Langebæk Skov mod øst. Nær kysten finder man stadig statelige flådeege. Egetømmeret blev brugt til bådebyggeri og egebarken brugtes til garvning. Barken opbevaredes i Barkladen inden den blev fragtet videre. Petersværft ligger ud til kysten mellem Stensved og Langebæk.


Huse ved Petersværft

 


Bro ved Petersværft


Barkladen

 

Radarstation ved Stensved
Landskab: Strukturer på tværs i landskabet
Tema: Fæstningsanlæg Kystforsvar / Kold krig
Emne: Radarstation
Tid: 1954

Radarstationen i Stensved er en ud af fem radarstationer i Danmark, som var en del af NATOs varslingskæde, der strakte sig fra det nordlige Norge til det østlige Tyrkiet. Varslingskæden skulle dække flyaktiviteter langs NATOs grænse. Den 2. maj 2003 blev radarstationen lukket. Radarstationen ligger nordvest for Stensved ved Skovhuse.


Radarstation ved Skovhuse