Spring til indhold

Bevaringsværdige bygninger

Beskrivelse af bevaringsværdige bygninger på Nyord

Stílblade

  • Stilblade beskriver de stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder, Stege, Præstø og Vordingborg.
  • Stilbladene gennemgår de typiske kendetegn for hver stilart og giver forslag til, hvordan disse kendetegn kan bevares og forstærkes.
  • Som et supplement til stilbladene, er specielt lavet anbefalinger til vedligeholdelse og fornyelse af vinduer, energioptimering, samt til bevaring af de mange smukke gårde og haver, vores købstæder gemmer på.

De 12 stilblade

Efterkrigstid ca. 1950-1980'erne

Funkis ca. 1930-1940'erne

Bedre byggeskik ca. 1940-1940'erne

Nationalromantik ca. 1890-1920'erne

Historicisme i købstæderne 1850-1910'erne

Klassicisme 1760-1870'erne

Bindingsværk

Energioptimering

Vinduer

Gårde og haver

Historicismen på landet 1850-1915

Byggeskik på landet 1750-1870

De 12 stilblade samlet