Spring til indhold

Linjefag udskoling

Udskolingen i folkeskolen er indskoling til en ungdomsuddannelse.

  • Vi arbejder hele tiden med at udvikle fag og linjer som øger elevernes motivation og udbytte i udskolingen, så de bliver bedst muligt klar til at kvalificere deres videre valg, når de går ud af folkeskolen.
  • Valget af linjer tager udgangspunkt i elevernes interesser, uden at dette valg låser dem til en bestemt ungdomsuddannelse.
  • Eleven kan vælge mellem alle linjer på alle skoler. Valg af en linje på en anden skole end distriktsskolen medfører skoleskift.
  • Eleven har samme forudsætninger for at kunne gennemføre folkeskolens afgangsprøver, uanset linjevalg.
  • Minimum 20 % af undervisningen, svarende til minimum 6 ugentlige undervisningstimer, er inden for linjefagets tema.