Spring til indhold

Om skolen

Kulsbjerg skole er et stort aktiv i lokalområdet. En position, der skal styrkes og udbygges i de kommende år. Kulsbjerg Skole har ca. 900 elever fordelt på tre matrikler, da skolen er afdelingsopdelt med en afdeling i Mern, Nyråd og Stensved. 

Kulsbjerg Skole er demonstrationsskole for IT- i den innovative skole i det 21. århundrede, hvor elev til elev læring er i centrum for udvikling af læringsmiljøet. Skolen arbejder med fleksibel planlægning i teamene, der arbejdes med forskellige læringsrum og alle elever har en lærer som kontaktperson.  

Der er i skolebestyrelsen vedtaget et værdigrundlag, der vægter kreativitet og faglighed, samarbejde og fællesskab, samt engagement. 
 

AFDELINGER