Spring til indhold

Projekt Mern Ådal er et lokalt udviklingsprojekt der startede i 2015 som et samskabelses projekt mellem Mern skole, de lokale frivillige kræfter og Vordingborg Kommune. Projektet har fra starten af været drevet af vilje til at udvikle hele lokalområdet til et attraktivt sted, der bygger på fællesskaber og samarbejde.

Det har fra starten af været åbenlyst, at alle ønskerne til udviklingen af den bare mark mellem skolen og ådalen, ikke ville kunne etableres på en gang. Derfor bliver projektet implementeret i etaper efterhånden som der kan findes midler til de enkelte elementer i udviklingsplanen.

Mern Ådalprojektet er støttet med udlodningsmidler til friluftsliv.