Spring til indhold

Grundoplysninger om skolen

Kulsbjerg skole er et stort aktiv i lokalområdet. En position, der skal styrkes og udbygges i de kommende år. Kulsbjerg Skole har ca. 650 elever fordelt på tre matrikler, da skolen er afdelingsopdelt med en afdeling i Mern, Nyråd og Stensved. 

Kulsbjerg Skole er demonstrationsskole for IT- i den innovative skole i det 21. århundrede, hvor elev til elev læring er i centrum for udvikling af læringsmiljøet. Skolen arbejder med fleksibel planlægning i teamene, der arbejdes med forskellige læringsrum og alle elever har en lærer som kontaktperson.  

Der er i skolebestyrelsen vedtaget et værdigrundlag, der vægter kreativitet og faglighed, samarbejde og fællesskab, samt engagement. 
 
Grundoplysninger:

Kulsbjerg Skole 
Skolevej 1,
4773 Stensved.
Telefon 55 36 46 70.
Email: kulsbjerg-skole@vordingborg.dk
Hjemmeside: https://kulsbjerg-skole.vordingborg.dk 

Ean-nr: 5798007224929.

Skoleleder Nils Nørbo
Mail: nsno@vordingborg.dk

Viceskoleleder Stine Balch Sørensen
Mail: stso@vordingborg.dk

Afdelingsleder udskolingen, Christian Lemvig Jørgensen
Mail: cgjn@vordingborg.dk

Afdelingsleder indskoling og mellemtrin, Janne Lindhart Clasen
Mail: jacl@vordingborg.dk

Mern Afdeling
Kalvehavevej 21
4735 Mern
Telefon 55 36 46 83
Afdelingsleder Michael Bach
Mail: mdbh@vordingborg.dk

Nyråd Afdeling
Bakkebøllevej 6,
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 39 92
Viceskoleleder Stine Balch Sørensen
Mail:stso@vordingborg.dk

Skoleklub
Skoleklubkoordinator Simon Heinrich Larsen

Skolebestyrelse
Formand for skolebestyrelsen Helle Eeg

Opgørelse over skolens samlede elevtal:

Opgørelse over Stensved afd. samlede elevtal pr. 1. marts 2022: 373
Opgørelse over Nyråd afd. elevtal pr. 1. marts 2022: 192
Opgørelse over Mern afd. elevtal pr. 1. marts 2022: 70  
Samlet elevtal pr. 1. marts 2022: 635