Spring til indhold

Kolonihaver

Mål for Kolonihaver

  • Kolonihaveområder ses som en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden, og skal derfor bevares.

Retningslinjer

22.1
Ved Vordingborg, Præstø og Stege skal der være udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene.

22.2
Der reserveres areal til nye kolonihaver ved Kastrup-Ndr. Vindinge (Kommuneplanramme R 05.03), disse er tænkt som erstatning for haver ved Trellemarken.

Redegørelse

Kommunens kolonihaveområder er koncentreret omkring Præstø, Stege og Vordingborg. Ved Vordingborg ligger to kolonihaveområder ved Trellemarken, dels et kommunalt ejet område (ca. 30 stk.), dels et privatejet område (ca. 45 stk.), som dog er under afvikling (pt. er der ca. 17 haver tilbage). Bynært ligger også det kommunalt ejede kolonihaveområde Fremtiden (ca. 30 stk.), mens den privatejede Haveforening Kløverbladet (ca. 90 stk.) ligger lidt uden for Vordingborg ved Ornebjerg. I Præstø er kolonihaveforeningen Fremtiden (ca. 30 stk.) beliggende ved Skolevej, arealet er privatejet. I Stege findes et kommunalt ejet område ved Nymarksvej som forpagtes til kolonihaveforeningen Blegdammen (ca. 40 stk.), og desuden findes et lille område med tre havelodder i Lendemarke. Derudover ligger der et kommunalt ejet kolonihaveområde i Borre (19 stk.).

Udlagt erstatningsareal til kolonihaver
Udover de eksisterende kolonihaveområder er der udlagt areal til kolonihaver i Kastrup-Neder Vindinge, som kan komme i anvendelse såfremt kolonihaver i Trellemarken nedlægges i forbindelse med andre allerede lokalplanlagte aktiviteter på dette område. Vordingborg Kommune vil, såfremt kolonihaverne i Trellemarken nedlægges, tilvejebringe et erstatningsareal, som er byggemodnet og parat til brug.

Jf. kolonihaveloven kan kolonihaver som udgangspunkt ikke nedlægges, men haverne i Trellemarken er registreret som ikke varige, og er således ikke omfattet af dette forbud, men skal håndteres efter de almindelige forvaltningsretlige regler.