Spring til indhold

Cykelruter

Mål for Cykelruter

  • Der skal sikres en sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute-og stinet.

Retningslinjer

Kort 8.1


8.1
Det nationale og regionale cykelrutenet ønskes løbende forbedret og udbygget.

Redegørelse

Cyklisme har stor betydning for sundheden, da den er blandt de populæreste måder vi får vores daglige anbefalede motion på. Samtidigt bliver cyklismen betragtet som en vigtig brik i regeringens mål om reduktion af transportsektorens CO2-udledningen.

Cykelruter
Vordingborg Kommune dækker et geografisk meget stort område, og kommunen er præget af unikke naturområder og kystlandskaber, som er værd at opleve. I Vordingborg Kommune er der flere skiltede internationale, nationale og regionale cykelruter. Ligeledes er der enkelte lokale cykelruter. Disse er alle af rekreativ karakter, da de især er målrettet cykelturister og fritidscyklister. Det er værd at bemærke, at der skelnes imellem rekreative stier og rekreative ruter.

De 3 internationale cykelruter som går igennem Vordingborg Kommune er:

  • Berlin - København. En rute på cirka 630 km
  • Østersøruten – en rute på cirka 800 km rundt i primært det sydlige Danmark
  • Munkevejen – en rute imellem Glückstadt i Tyskland og Roskilde

Vordingborg Kommune har 3 nationale cykelruter:

  • Rute 7 fra Sjællands Odde til Rødbyhavn
  • Rute 8 fra Højer til Møns Klint (Sydhavsruten)
  • Rute 9 fra Helsingør til Gedser (Øresundsruten)

Regionale cykelruter i Vordingborg Kommune:

  • Rute 55 fra Vordingborg til Kalvehave
  • Rute 56 fra Vordingborg til Køge
  • Rute 58 Møn rundt

Vordingborg Kommune har ansvaret for lokale cykelruter. Enkelte lokalråd og foreninger i gang med at kortlægge og planlægge rekreative ruter i deres lokalområder, som kan benyttes til vandring eller cykling. En samlet oversigt over de lokale cykelruter kan ses på Oplev Vordingborg.

Cykelruter er som hovedregel stier i eget tracé, cykelstier langs trafikveje, mindre befærdede kommuneveje uden stier samt skov- og markveje. Cykelruterne er oprettet på baggrund af tidligere amtslige stiplaner og kommuneplaner. De nærmere ruteforløb er fastlagt efter vurdering af forhold omkring oplevelser langs ruterne, trafiksikkerhed og -tryghed, belægningsstandard og vejrettighed.

De nationale cykelruter og størstedelen af de regionale ruter er afmærket med skilte efter den landsdækkende standard.

Vordingborg Kommune planlægger fortsat at arbejde med skiltning af cykelruterne, samt at forbedre ruternes forløb og standard inden for de givne økonomiske rammer. Det forventes at ruterne kommer på Vordingborgs Kommunes hjemmeside i planperioden, ligesom ruterne formidles på friluftsguiden.dk og igennem mobilapplikationen Scandinavian Trails. Der forventes fortsat en stigende interesse for at benytte cykelruterne.