Spring til indhold

Direktionen

Direktionen er den øverste administrative ledelse i Vordingborg Kommune og har ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet.

Direktionen består af tre medlemmer:
Download billeder i højt format ved at klikke på billedet

Kommunaldirektør Kristina Koch Sloth    Kristina Koch Sloth
Kommunaldirektør

Ansvarsområder:
Økonomi, IT og HR
Ledelsessekretariatet
Særligt fagansvar:
Tværgående borgerfokus

Tlf.     55 36 27 08

Mobil  27 52 43 42

Mail   krksl@vordingborg.dk

Jan Christensen    

Jan Christensen
Direktør
Ansvarsområder: 
Dagtilbud og Skoler
Sundhed, Børn og Familie
Pleje og Omsorg
Psykiatri og Handicap
Særligt fagansvar: HR

Tlf.     55 36 27 12

Mobil  61 96 56 54

Mail    janc@vordingborg.dk

Mads Young Christensen    

Mads Young Christensen
Direktør
Ansvarsområder: 
Vej, Natur og Miljø
Plan, Byg og Intern Service
Kultur, Fritid og Udvikling,
Borger og Arbejdsmarked
Særligt fagansvar: IT

Tlf.     55 36 27 11

Mobil  29 41 24 14

Mail    mads@vordingborg.dk