Spring til indhold

Afdeling for Sundhed, Børn og Familie

Opgaver:

 • Projekter til forebyggelse af sygdom og fremme af sundhed og livskvalitet
 • Patient- og borgerrettet forebyggelse
 • Sundhedsoplysning
 • Sundhedspleje
 • Tandpleje
 • Rusmiddelbehandling
 • Træning og rehabilitering, herunder patientskoler
 • Hjælp til familier der har udfordringer med deres børn.
 • Understøttelse af skoler og dagtilbud i arbejdet med børn der har udfordringer.
 • Hjælp til skoler og dagtilbud med børn der har sproglige problemer.
 • Myndighedsopgaver på børneområdet

Chef:  Dorrit Guttman