Spring til indhold

Afdeling for Strategi og Implementering

Opgaver:

  • Turisme og erhverv
  • Bosætning
  • Nærdemokrati
  • Intern og ekstern kommunikation
  • HR, organisationsudvikling 
  • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Kompetenceudvikling
  • Kurser, personalepolitikker

Chef:  Ole Hampenberg Andersen