Spring til indhold

Afdeling for Psykiatri og Handicap

Opgaver:

  • Visitation til sociale tilbud f.eks. botilbud, støtte, aktivitet og beskæftigelse
  • Hjælpemidler, boligændringer, merudgifter og handicapbiler
  • Socialpsykiatri og tilbud til borgere med udviklingshæmning og diagnoser inden for autismespektret
  • Magtanvendelser
  • Akut opsøgende hjælp til borgere med sindslidelser
  • Tilsyn mv.

Chef:  Marita Dalsgaard

Organisationsdiagram for Psykiatri og Handicap - januar 2022