Spring til indhold

Afdeling for Pleje og Omsorg

Opgaver:

  • Pleje, sygepleje og omsorgsbesøg
  • Visitation og afgørelser i forhold til personlig hjælp
  • Praktisk bistand og hjælpemidler
  • Godkendelse af private leverandører og tilsyn
  • Forebyggende indsats
  • Madservice mv.

Chef:  Susanne Johansen