Spring til indhold

Afdeling for Plan og By

Plan og By er en strategisk enhed under Udviklingsdirektøren. 

Opgaver:

  • Lokalplaner
  • Klimakoordinering
  • Varme- og Energiplanlægning
  • Kommuneplan
  • Byudvikling
  • Facaderåd i købstaderne
  • Byfornyelse
  • Landsbypuljen
  • Bevaringsværdige bygninger

Chef:  Anja Valhøj

Tlf. 55 36 24 10

Mobil 51 53 26 45

Mail anv@vordingborg.dk