Spring til indhold

Afdeling for Plan, Byg og Intern Service

Opgaver:

 • Lokalplaner
 • Klimakoordinering
 • Varme- og Energiplanlægning
 • Kommuneplan
 • Byudvikling
 • Facaderåd i købstaderne
 • Byfornyelse
 • Landsbypuljen
 • Bevaringsværdige bygninger
 • Byggesagsbehandling og overholdelse af byggelovgivning
 • Ejendomsoplysning
 • GIS mv.
 • Havne mv.
 • Færgen IDA
 • Har du spørgsmål til parker, veje, havne eller bygninger? Så se her hvem du skal kontakte.

Chef:  Anja Valhøj