Spring til indhold

Ydelseskontoret holder lukket den 20. og 21. april

Sagsbehandlerne skal undervises i et nyt landsdækkende ydelsessystem,

Ydelseskontoret holder lukket den 20. og 21. april, da sagsbehandlerne er på uddannelse. De skal undervises i et nyt landsdækkende ydelsessystem, der skal indføres fra den 10. maj 2021.

Ydelseskontoret er lukket for alle henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende ydelsessager. Det vedrører alle henvendelser om forsørgelsesydelser såsom kontanthjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse med videre.

Det vil ikke være muligt at foretage udbetalinger til virksomheder i forbindelse med løntilskud, skåne- og fleksjob i de to dage.