Spring til indhold

Ydelseskontor lukket fra 6 - 25 maj

Lukningen skyldes nyt system og gælder alle henvendelser om ydelsessager..

Et nyt landsdækkende ydelsessystem skal indføres og derfor holder Ydelseskontoret lukket for alle henvendelser fra 6. maj – 25. maj 2021 (begge dage inkl.)

På grund af konvertering af sager til det nye system, og at der under konvertering ikke er adgang til systemet, holder Ydelseskontoret lukket for henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende ydelsessager.

Det vedrører alle henvendelser om forsørgelsesydelser til borgere og løntilskud, fleksjob og lign. til virksomheder og det vil heller ikke være muligt at foretage udbetalinger til virksomheder i denne periode. Nye ansøgninger modtaget i denne periode, vil der være en længere sagsbehandlingstid på.