Spring til indhold

”Workshop for udvikling af udearealer ved Mønshallerne

Vær med til at udvikle en ny bypark.

Processen for udviklingsplanen for udearealerne ved MOENA Mønshallerne skubbes frem for at muliggøre en fysisk workshop mandag den 12. april kl. 17-20.30 i MOENA Mønshallernes foyer.

Mødet skal være med til at sikre at vi får lavet en rigtig god plan for området.

Vordingborg Kommune er godt i gang med at skabe en udviklingsplan for en bypark på udearealerne ved MOENA mønshallerne, arkitektfirmaet Keingart hjælper med at udarbejde planen.

Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i Helhedsplanen for Stege by og ”Kulturunivers Møn”, der er udarbejdet af MOENA Mønshallerne i samarbejde med en række interessenter. Planen skal beskrive indhold, aktiviteter og formgivning af Byparken, redegøre for nye koblinger til byen og give bud på, hvordan der kan skabes synergier mellem indendørs og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Vi glæder os derfor rigtig meget til at afholde en workshop hvor vi sammen kan komme med forslag til det videre arbejde med planen.

På workshoppen vil Keingart præsentere 3 scenarier, det er skitser med ideer for området ”sat på spidsen”, de skal fungere som en dialogstarter til en bred debat om fordele, ulemper, ønsker og drømme.

Keingart vil efter mødet bruge alle inputsne til deres videre arbejde med planen. Når den er næsten færdig, vil der blive endnu et møde, hvor det vil være muligt at kommentere den endelige plan inden forventet godkendelse i starten af august 2021.

Foreløbig dagsorden til workshoppen er:

• Fælles velkomst

• Præsentation af proces, resultater fra brugerinddragelsen og scenarier

• Et par ord om gruppediskussionerne.

• Aftensmad

• Diskussion i grupper om bl.a. fordele og ulemper ved hvert scenarie

• Fremlæggelse af gruppernes pointer i plenum

• Blik på videre proces

• Tak for i aften

Der vil løbende komme opdatering ift. mødet og processen på:

https://vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/by-og-landdistriktsudvikling/stege-by/