Spring til indhold

”Vores plan” er nu en realitet

Ny Dynamisk Driftsplan, for de grønne arealer i Vordingborg Kommune vedtaget.

 Ny Dynamisk Driftsplan, for de grønne arealer i Vordingborg Kommune vedtaget.

januar måned blev borgerne i Vordingborg Kommune inviteret til, at komme med deres grønne ønsker til deres lokalområde. Det tilbud benyttede næsten 1500 borgere sig af.

Den nye Dynamisk Driftsplan blev enstemmigt vedtaget på onsdagens møde i Plan- og Teknikudvalget.

”Først vil jeg sige tak og tillykke til borgerne i Vordingborg Kommune. Vi har nu fået en dynamisk driftsplan, som bærer præg af mange engagerede borgeres holdning. At næsten 1500 borgere har valgt at bruge deres grønne stemme, og komme med ønsker til deres lokalområde, det er jeg meget imponeret over.

Planen er din og min, altså vores. Borgerne har fået en plan for den grønne drift, som de selv har været med til at forme og præge. Planen for de enkelte lokalområder bliver meget mere brugbar og nærværende, når det er borgerne selv der har været med til at forme den. Det er trods alt dem der bor i de 25 geografier, som planen er bygget op omkring, der bruger områderne mest. Derfor har det været naturligt for os, at inddrage borgerne i det omfang det har været muligt” siger Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Den nye plan for den grønne drift er bygget op om fire udviklingsretninger; Lad naturen råde, Den lysåbne skov, Storbyens Forhave, samt Aktivitet og Bevægelse.

Udviklingsretningerne er udformet, så de giver en vis grad af fleksibilitet i udvikling- og opgaveløsningen.

Ca. 1500 borgere har afgivet deres grønne stemme, med en svarprocent på mellem 2% og 25% i de enkelte geografier. I de geografier, hvor svarprocenter er mindre end 3% skal der hentes mere viden fra lokalområdet inden den endelige udviklingsretning fastlægges.

Alle geografier med undtagelse af Bårse, har ønsket udviklingsretningen ” Lad naturen råde”, som første prioritet.

”Vi har nu fået en moderne og meget brugbar plan, hvor nærdemokrati og borgerinddragelse virkelig har været i højsædet. Borgerne har haft mulighed for at være med til at bestemme, hvordan de ønsker vores offentlige grønne arealer skal se ud. Planen er dynamisk. Det betyder, at planen kan tilpasses løbende, hvis vi oplever det er noget der ikke er optimalt for et driftsmæssigt perspektiv, men også hvis borgerne på sigt har ønsker, som de gerne vil have med i planen. Så kan vi vælge at udpege en geografi, og arbejde aktivt med den i en periode. Vi går allerede nu i gang med at drifte vores grønne arealer efter den nye dynamiske driftsplan. Men der vil gå mellem 2-5 år før, at borgerne begynder at kunne se deres ønsker bliver en realitet. ” siger Lise Thorsen, Chef for Afdelingen for Trafik og Ejendomme.

I de tre købstæder har Afdelingen for Trafik og Ejendomme udpeget tre lokaliteter, som har karakter af pænere haveanlæg - Historisk Botanisk Have i Vordingborg, Frederiksmindeanlægget i Præstø og Rosenhaven i Stege. Her vil driften udføres som hidtil, og indgår ikke i den Dynamiske Driftsplan.

Ruinterrænet i Vordingborg og Voldanlægget i Stege er fredet områder, hvor fredningerne bestemmer den fortsatte drift af de to områder.

Der er i Vordingborg Kommune gensidig enighed om, at vejrabatter plejes under hensyntagen til trafiksikkerhed, samt at vejrabatterne udenfor købstæder og landsbyer, driftes så vilde som det er muligt, dog stadig med fokus på at skabe et samlet harmonisk landskabsbillede. Vejrabatterne vil udenfor byerne som udgangspunkt klippes en gang årligt.

Man kan læse mere om ”Vores plan” på vordingborg.dk/voresarealer