Spring til indhold

Vordingborg vil være ”Danmarks Grønneste Kommune”

Mange tiltag skal igangsættes for at nå målet.

Med en lang række initiativer på egne matrikler, understøttelse af borgerinitiativer og inddragelse af lodsejere skal der nu arbejdes for, at Vordingborg Kommune får mere, bedre og mere sammenhængende natur. Målet er at blive ”Danmarks Grønneste Kommune”.

Vordingborg Kommune har sat kursen mod at blive ”Danmarks Grønneste Kommune”. Det sker efter, at kommunalbestyrelsen tilsluttede sig anbefalingerne fra et §17 stk 4-udvalg, der har arbejdet med en plan for, hvordan Vordingborg Kommune kan få, ikke bare mere natur, men også bedre og mere sammenhængende natur.

Udvalget, som er rådgivende, blev nedsat af kommunalbestyrelsen i januar 2021 og bestod af fire medlemmer fra kommunalbestyrelsen, to repræsentanter fra Miljørådet, to repræsentanter fra Vandløbsrådet og chefen for Afdeling for Byg, Land og Miljø.

”Vi glæder os over, at kommunalbestyrelsen bakker op om vores strategi for at blive ”Danmarks Grønneste Kommune,” siger udvalgets formand, kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Irvold. ”Strategien for mere og bedre natur i Vordingborg Kommune sætter nogle rammer og forslag til, hvordan vi kan forbedre naturtilstanden – men det handler ikke kun om MERE natur, det handler også om BEDRE KVALITET af naturområderne. Så udover at øge naturarealet, skal vi også give bedre plads til sjældne og unikke arter, og vi skal støtte projekter, der gavner dem.”

Og det er mange tiltag, der skal igangsættes for at nå målet om at blive ”Danmarks Grønneste Kommune”. På kommunens egne arealer skal der blandt andet arbejdes for at få et bedre naturindhold ved at øge biodiversiteten, ligesom kommunen forpligter sig til at kortlægge, om der er kommunale arealer, der kan udlægges til rene naturarealer. Der skal også arbejdes for at forbedre naturkvaliteten i kommunens kystvande, og kommunen skal understøtte initiativer og indsatser, som borgerne ønsker at gøre for naturen.

”I udvalget er vi tilfredse med, at der i budgetaftalen for 2022 er afsat midler både til flere naturprojekter og til Vilde Vordingborg, der skal være en online platform til formidling af naturen i Vordingborg Kommune,” siger Daniel Irvold.

”Samarbejde og frivillighed er afgørende. Naturprojekter, der inkluderer jord ejet af private lodsejere, sker selvfølgelig kun på frivillig basis,” siger Daniel Irvold. ”En landmand skal ikke kunne læse i en rapport fra kommunen, at det påtænkes at bruge hans jord til et naturprojekt, medmindre vedkommende selvfølgelig er involveret og indforstået på forhånd.”

Hvordan det kommer til at skride fremad med at skabe mere, bedre og mere sammenhængende natur, vil fremover årligt blive fulgt af Miljørådet, fagudvalget og Kommunalbestyrelsen.

”Vi har været vidt omkring og konstateret, at der er rig mulighed for at skabe endnu mere natur i Vordingborg Kommune, siger Daniel Irvold, ”og nu er vi trukket i arbejdstøjet for at få det realiseret.”