Spring til indhold

Vordingborg testby for udvikling af bymidter

Skal med fire andre byer afprøve nye værktøjer og metoder i byudviklingen.

Regeringen nedsatte i august 2020 et såkaldt nationalt partnerskab for levende bymidter, som har sat fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer.

Og nu har Indenrigs- og Boligministeren offentliggjort navnene på de fem udvalgte danske byer, der som testbyer skal afprøve nye værktøjer og metoder i byudviklingen. Blandt de udvalgte byer er Vordingborg. De andre testbyer bliver Rødekro, Vojens, Lemvig og Ringsted.

Partnerskabet er sammensat af kommuner og organisationer med særlig viden inden for bymidteudvikling, og skal arbejde med de udfordringer, som bymidterne oplever som følge af stigende e-handel, ændrede indkøbsvaner og et faldende udbud af butikker og senest følgerne af corona-krisen.

Partnerskabet har i første fase frem til maj 2021 indsamlet og analyseret eksisterende eksempler på levende bymidter, og har på den baggrund udarbejdet en rapport, der indeholder en række anbefalinger til indsatser og en værktøjskasse med konkrete greb. I fase to skal disse værktøjer afprøves i de udvalgte testbyer.

Vordingborg Kommune skal netop i gang med at udarbejde en ny helhedsplan for Vordingborg by, der angiver en klar bymidtestrategi og plan for byens udvikling og fremtidige profil. Det arbejde skal naturligvis ske i samarbejde med byens parter, og det er her værktøjerne, som testby skal afprøves.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over udvælgelsen:

”Man bliver da stolt over at blive udvalgt blandt de mange byer, der har meldt ind på opgaven. Det viser nok en gang, at vi har evnerne til at tænke nyt og kreativt i vores tilgang til, hvordan Vordingborg kan udvikle sig fremadrettet. Jeg vil glæde mig til at følge processen og det endelige resultat”.

Vordingborg by står stærkt med et allerede veletableret samarbejde med Byforum Vordingborg, hvor private og offentlige parter understøtter hinanden med at bidrage med mulige interessante tiltag for Vordingborg. Byforum Vordingborg er derfor også det naturlige omdrejningspunkt for den kommende proces.

Formand for Byforum Vordingborg, Filialdirektør i Møns Bank Allan Andersen er også glad for udpegningen:

”Jeg glæder mig til arbejdet med helhedsplanen, og er glad for, at vi i Byforums Sekretariat får en central rolle. Vi ser os selv som tænketank for byens udvikling, og det er netop et projekt som dette, hvor vi med vores forskellige roller og aktier i byen, kan tænke helhedsorienteret og få alle perspektiver i spil – og ikke mindst selv bidrage aktivt til at realisere drømmene.” – udtaler Allan Andersen.

Vordingborg by er en uddannelsesby, men savner tilbud og opholdssteder for de unge, der kan medvirke til at plante gode minder om Vordingborg som et dejligt sted at være barn og ung, når de engang skal vende hjem efter endt uddannelse, med forhåbentlig gode kræfter til at etablere virksomhed eller åbne forretning. Byens unge er derfor tiltænkt en særlig rolle i det kommende arbejde med helhedsplanen.

”Byen er selvfølgelig for alle, og derfor skal der være en bred involvering”, påpeger Mikael Smed, der dog mener, at kommunen har en særlig forpligtigelse overfor de unge, der ofte kan blive trængt i de almindelige processer: ”Det er de unge, der skal drive byen og udviklingen i fremtiden. Derfor skal de unge i det kommende arbejde med helhedsplanen og bymidtestrategien gives en stemme, og vi skal være gode til at lytte. Både for at skabe gode rammer for et godt ungeliv her og nu og for at skabe en by, de kan se sig selv i i fremtiden. Vi skal fremtidssikre byen,” siger han.

Link til Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside : https://im.dk/