Spring til indhold

Vordingborg Kommune er Guldkommune 2021

Kommunens særlige tilbud til fædre giver udnævnelse til Guldkommune.

Forum for Mænds Sundhed har gennem en længere årrække sat mænds sundhed på dagsordenen. Og for første gang uddeles nu prisen Guldkommune til de kommuner, der har særlige, målrettede tilbud til kommunens fædre i barnets første år.

Og her er Vordingborg Kommune en af 35 kommuner, der har kvalificeret sig til udnævnelsen i år.

Vordingborg Kommune har gennem flere år sat særlig fokus på mænds sundhed gennem en række målrettede tilbud til mænd, herunder nybagte fædre. Blandt andet har Sundhedsplejen systematisk screenet for fødselsdepressioner hos fædre og haft tilbud til dem. Sundhedsplejen har også gennem flere år haft et samlet forældretilbud til både mor og far. Og i fornylig startede de første fædregrupper op, målrettet fædre med småbørn. Alt sammen som et led i den samlede indsats for at give børnene den bedst mulige start på livet.

Det er denne samlede vifte af tilbud og indsatser, der har kvalificeret Vordingborg Kommune til at blive Guldkommune i 2021.

Særlig fokus på fædre og farrollen

Formand for Sundhed, Senior og Ældreudvalget, Mette Høgh Christiansen, er på vegne af udvalget glad for udnævnelsen. Udvalget har haft mænds sundhed for øje i flere sammenhænge, ikke mindst i forhold til indsatserne i Sundhedsplejen:

"Vi har iværksat tiltag, der stiller skarpt på mænds sundhed i flere sammenhænge, herunder i sundhedsplejens vigtige arbejde i familierne. Udnævnelsen er derfor ikke kun glædelig, men også en understregning af, at det er vigtigt at have blik på fædrene i barnets første år," siger Mette Høgh Christiansen.

Ledende sundhedsplejerske i Vordingborg Kommune Vibeke Fogh, er på vegne af kommunens fædre også glad for udnævnelsen til Guldkommune. Først og fremmest fordi den er med til at vise, at fædrene er en lige så vigtig del af barnets liv som mødrene. Og at det nogle gange kræver målrettede tilbud og tiltag at hjælpe fædrene bedst muligt.

"I Sundhedsplejen ser vi eksempelvis, at mange mænd slipper under radaren i forhold til fødselsdepressioner, hvis ikke vi har særlig fokus på at finde dem. Efter vi er begyndt at screene for fødselsdepressioner hos fædrene, har vi - som håbet - fundet og hjulpet mange. Og det kommer hele familien til gavn. - Vi har valgt at være en såkaldt FAR-kommune, hvor vi bringer fædrene mere aktivt i spil i forbindelse med familieforøgelser.

Generelt arbejder vi på at inddrage mor og far ligeligt og have tilbud til dem begge. Inden længe indføres 11 ugers øremærket fædrebarsel, som automatisk vil give mange fædre en større rolle i barnets første år. Det gør det endnu vigtigere, at vi som kommune er klar til at understøtte de - for mange - ændrede forældreroller.

I denne uge opstarter vi den første fædregruppe. Det er fædrenes modstykke til de almindelige mødregrupper, som de fleste mødre kender. Og vi kan se, at behovet er der. Tilslutningen er stor, og vi ved fra andre steder, hvor man har oprettet fædregrupper, at de udfylder et tomrum, som mange fædre har haft, slutter Vibeke Fogh.

FAKTA

• Man kan læse mere om Guldkommuner og Forum på Mænds Sundhed på sundmand.dk

• Der blev født 310 børn i Vordingborg Kommune i 2020

• Forum for Mænds Sundhed består blandt andet af forskere og arbejder for at øge mænds sundhed. Årsagen er, at mænd i gennemsnit lever 4-5 år kortere og har flere alvorlige sygdomme end kvinder.