Spring til indhold

Vinter - grundejer kend dine pligter

Der er ting du skal være opmærksom på, hvis du er grundejer.

Hvert år den 1. oktober aktiverer Vordingborg Kommune sit vinterberedskab, så de er klar, hvis der er brug for saltning eller snerydning.

Hvis din ejendom ligger i et byområde og ud til det offentlige vejnet, så har du pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe fortovet helt ud til vejkant langs hele ejendommens facadelængde. Du har som grundejer også pligt til, at rydde fortovet for sne snarest muligt efter snefald, herunder trapper fra fortov til din ejendom.

Du har også ansvaret for at fjerne sne omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.

Snebunker må lægges på det resterende fortov,. Hvis der er plads på fortovet, så må man lægge det på den nærmeste del af vejbanen.

Bor du på en privat fællesvej?

Hvis du er grundejer med vejret, hvis ejendomme ligger i byområder og ud til en privat fællesvej, så har du pligt til at snerydde og glatførebekæmpe det samlede færdselsareal, herunder vej, cykelstier, parkeringspladser og fortov.

Grundejerne er også ansvarlige for at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på veje eller stier.

Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne. Snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller uden for færdselsarealet.

Lidt om glatførebekæmpelse

Alle grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på trapper fra fortov til ejendom (at udsprede vejsalt, grus eller lign.) snarest muligt efter det glatte føres indtræden, medmindre man bor ud til en hel privat vej.

Lad os hjælpe hinanden med at passe godt på, netop hinanden, hvis der falder sne eller veje, fortove og stier bliver glatte.

Se grundejerens forpligtelser