Spring til indhold

Vil uddanne fængselsbetjente

Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner retter henvendelse til justitsministeren.

Udfordringen omkring en årelang mangel på fængselsbetjente, og et deraf stort pres på landets fængsler vil kommunerne Guldborgsund, Lolland og Vordingborg nu gerne være med til at løse.

Kriminalforsorgen skal i år forhandle en ny aftale og i den forbindelse har borgmestrene i de tre kommuner sendt en ministerhenvendelse til justitsminister Nick Hækkerup hvori de foreslår, at uddannelsen til fængselsbetjent udvides med en tredje placering i Nykøbing Falster.

”Vi ser en stor mulighed for at være med til at løse den store samfundsudfordring, og samtidig være med til at støtte op om Storstrøms Fængslet her på Falster, som gennem længere tid har manglet arbejdskraft. Vi har gennem en årrække ønsket at uddannelsen skulle placere sig her, og nu håber jeg virkelig det lykkes” siger borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.

SOSU Nykøbing F. har allerede meldt sig klar til at tage i mod den nye uddannelse og har faciliteter og undervisere med kompetencer inden for flere fagområder, der matcher fængselsbetjentuddannelsen.

”Vi huser gerne uddannelsen, hvor den vil kunne nyde godt af et godt studiemiljø og gode fysiske rammer, som vi gerne vil dele. Samtidig ser jeg på nogle områder et overlap mellem uddannelsen til fængselsbetjent og SOSU-uddannelserne, og jeg er sikker på vi kan inspirere og videndele på mange områder” fortæller direktør på SOSU Nykøbing Steen Frederiksen.

Ud over at være med til at løse udfordringen omkring manglen på uddannede fængselsbetjente vil etableringen af uddannelsen på Falster også være attraktiv for gruppen af ledige over 25 år med en kortere uddannelse.

”I vores kommuner har vi ledige, der vil kunne matche de krav der stilles for at blive optaget på uddannelsen. Udfordringen er dog, at mange af dem er mindre mobile, da de er etableret med familie og ikke har mulighed for at køre til Birkerød eller Møgelkær i flere uger ad gangen, men som sagtens kan tage turen til Nykøbing. Etableringen af uddannelsen vil på den måde også have stor betydning lokalt” siger borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen

Fængselsforbundet har udarbejdet 10 forslag til at styrke fængselsbetjentuddannelsen og peger selv på, at placeringen af de eksisterende uddannelser kan være et problem.

”Vi ser en placering midt i vores geografi, som et virkelig godt supplement til de uddannelsessteder i Danmark, der allerede er etableret. Derudover ligger Storstrøms Fængslet placeret på Nordfalster og vil kunne blive en tæt medspiller i uddannelsen og hos de studerende” siger borgmester i Vordingborg Kommune Mikael Smed.