Spring til indhold

Vil du være med i kommunens udsatteråd

Du kan melde dig indtil 10. januar 2022.

Udsatterådet går ind i en ny funktionsperiode pr. 1. januar 2022 på fire år, og der venter et spændende arbejde med at repræsentere udsatte borgere.

Udsatterådets formål er:

• at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Vordingborg Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter

• Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt

• at det politiske niveau får et rådgivende organ på området

• at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Udvalget for Social og Psykiatri

• at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Vordingborg Kommune

• andre opgaver og mål foreslås af udsatterådet og godkendes af Udvalget for Social og Sundhed Rådet er rådgivende og kan ikke gå ind i enkeltsager. Det kommende udvalg for Social og Sundhed skal udvælge fire brugere til udsatterådet, der selv er ramt af eller har været ramt af sociale begivenheder, f.eks. problemstillinger, der knytter sig til nedenstående:

• hjemløshed

• sindslidelse

• kriminalitet

• misbrug

• prostitution

• ingen tilknytning til arbejdsmarkedet

• ensomhed

• økonomisk udsat situation

Du skal være bosat i Vordingborg Kommune.

Rådet har 4-6 årlige møder på rådhuset i Vordingborg. Herudover kan der komme deltagelse i yderligere arrangementer.

I rådet er der ud over de fire brugere også deltagelse af to politikere fra kommunalbestyrelsen, to kommunale medarbejdere og to personer fra lokale foreninger.

Hvis du er interesseret i at være en del af Udsatterådet i Vordingborg Kommune for perioden 1.1.2022 til 31.12.2025, kan du sende en mail til udsatteradet@vordingborg.dk.

Du skal oplyse dit navn, adresse, telefon, mail og en begrundelse for hvorfor du ønsker at deltage i rådets arbejde. Vi skal modtage din ansøgning inden den 10. januar 2022.