Spring til indhold

Velkommen til nye værnepligtige

61 nye værnepligtige bydes velkommen mandag den 21. februar.

En mere end 100 år gammel tradition i Vordingborg Kommune fastholdes, når nye værnepligtige på Vordingborg kaserne, mandag den 21. februar 2022, bydes velkommen til Vordingborg Kommune. Det sker ved et arrangement på det regionale spillested STARS.

Til arrangementet vil Borgmester Mikael Smed byde velkommen til de nye rekrutter og fortælle om mange af de muligheder, der er i Vordingborg Kommune til lands og til vands, i naturen, samt om de mange tilbud der er på kultur- og fritidsområdet.

Denne gang er der 61 rekrutter, som skal aftjene deres værnepligt ved Vordingborg garnison i fire måneder, mens de gennemfører ”hærens basisuddannelse”.

For at sætte den gode stemning gennem Vordingborg By, vil Prins Jørgens Garde følge de værnepligtige fra kasernen til STARS. Her vil Musikskolen stå for den musikalske underholdning.

Programmet ser således ud:

17:00 Afmarch fra Vordingborg Kaserne med Prins Jørgens Garde

17:25 Ankomst STARS - Velkomst ved Simon Sandfeld

17:30 Borgmester Mikael Smed byder velkommen - og fortæller kort om Vordingborg Kommune

17:50 Underholdning v. Vordingborg Musikskole

18:10 Afslutning v/Bataljonchefen

18:15 Tak for i dag

Vordingborg Kommune er vært ved et let traktement.