Spring til indhold

Velbesøgt håndværkermøde i DGI Huset

Stort engagement fra deltagerne.

20 bygge- og anlægsvirksomheder deltog i årets håndværkermøde, som Vordingborg Kommune inviterede til tirsdag den 3. maj i DGI Huset.

Til mødet bød borgmester Mikael Smed velkommen og herefter fulgte to oplæg om hhv. det kommende års kommunale bygge- og anlægsprojekter, som bl.a. indbefatter renovering af baderum, udskiftning af vinduer på flere matrikler samt anlæg af parkeringspladser. Derudover var der også oplæg om det igangværende arbejde med Erhvervsmasterplan 2030.

Efter oplæggene havde virksomhederne mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til de to oplæg eller få en snak med Business Vordingborg.

Der var stort engagement fra deltagerne, som kom med gode spørgsmål til udbudsprocesserne og input til den kommende Erhvervsmasterplan.

Hvis du er interesseret i Vordingborg Kommunes bygge- og anlægsopgaver, så kan du løbende følge med på Vordingborg Kommunes hjemmeside: https://www.vordingborg.dk/erhverv/udbud-og-indkob/aktuelle-udbud/