Spring til indhold

Valg til Integrationsrådet i 2021

Der skal vælges fem borgere med anden etnisk baggrund.

Til november skal der vælges fem borgere med anden etnisk baggrund til kommunens Integrationsråd.

Til november er der valg til Integrationsrådet i Vordingborg Kommune. Der skal vælges fem borgere med anden etnisk baggrund, der ønsker at videreføre Integrationsrådets arbejde og holde fokus på den nye politik for integration. Valgperioden er fire år.

Har du anden etnisk baggrund og lyst til at deltage i rådets arbejde – eller kender du en, som kan have lyst til at blive medlem, så kom til informationsmøde og få hjælp til at stille op som kandidat til valget.

Opstillings- og informationsmøde den 04. oktober kl. 17 – 20

• Information om Integrationsrådet og valget + hjælp til at stille op som kandidat

• Information om valg til kommune og region

• Overrækkelse af integrationspris v. borgmesteren

Undervejs vil der være kaffe, vand og sandwich

Sted: Rådhuset, Valdemarsgade 43 2, 4760 Vordingborg

Om Integrationsrådet

Integrationsrådet består af ni medlemmer – fem borgere med anden etnisk baggrund samt fire repræsentanter fra kommunens forskellige fagområder samt relevante aktører.

Rådet er høringsorgan for kommunalbestyrelsen og inddrages når generelle sager om integration, uddannelse og beskæftigelse drøftes politisk.

Rådet kan ikke behandle personsager eller tage stilling til lokaler og økonomi i forhold til fritidsaktiviteter.

Læs mere om Integrationsrådet og valget