Spring til indhold

Ulvshale Skov på Møn er ny naturnationalpark

Er blandt 10 naturområder, som er blevet udnævnt til naturnationalpark.

Ulvshale Skov på Møn er på listen over de 10 nye naturnationalparker, som regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken nu har offentliggjort placeringen på. Dermed tager Møn og Vordingborg Kommune endnu et afgørende skridt mod at manifestere sig som et af de områder i landet, der byder på flest unikke naturoplevelser.

Naturen på Møn er i verdensklasse. Det er der mange, der har fået øjnene op for de senere år. I 2017 fik Møn tildelt anerkendelsen som Danmarks første UNESCO biosfæreområde. Samme år blev Møn også, på grund af den unikke nattehimmel, udnævnt til Nordens første Dark Sky Park og Dark Sky Community af den globale organisation International Dark-Sky Association (IDA). Møn er også repræsenteret i Danmarks Naturkanon med Mandemarke Bakker og Møns Klint, og nu er Ulvshale Skov på Møn så også kommet på listen over de nye naturnationalparker i Danmark.

En af dem, som glæder sig over udnævnelsen, er Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed:

”Vi er stolte over udnævnelsen og glade for at kunne tilbyde vores borgere og gæster endnu en helt unik naturoplevelse her i Vordingborg Kommune. Udnævnelsen er endnu en flot anerkendelse af Møns status som en af Danmarks absolutte naturperler. Vi ser frem til at samarbejde med Naturstyrelsen for at realisere projektet til gavn for naturen, dyrelivet og biodiversiteten i området. Vi vil også lægge vægt på, at vi i den kommende dialog får involveret de lokale beboere og lodsejere, så vi får kvalificeret udviklingen af naturnationalparken bedst muligt” siger Mikael Smed.

Ulvshale Skov ligger placeret på den nordlige del af Møn i Vordingborg Kommune. Arealet er statsejet og forvaltes af Naturstyrelsen. Udover de mange naturprojekter på Møn byder kommunen med Danmarks længste kyststrækning på mange andre naturoplevelser. I den vestlige del af Vordingborg Kommune på Knudshoved Odde er der fx også gang i et meget omfattende EU-støttet naturprojekt til 38 mio. kroner, som skal sikre vandhuller, beskyttelse af den truede klokkefrø og større vådområder med yngle-øer til glæde for fuglebestanden samt enge og blomstrende bakker med græsning af Galloway-kreaturer og exmoor-ponyer.

”Vi har i Vordingborg Kommune en ambition om at blive Danmarks grønneste kommune. Det arbejder vi på ved at have fokus på bæredygtighed og ved at sikre og udbygge vores naturværdier. Vi har derfor i kommunalbestyrelsen selv peget på muligheden for at få etableret en naturnationalpark på den nordvestlige del af Ulvshale. Vi har også peget på, at Nyord Enge kunne indgå i udpegningen, da Ulvshale og Nyord hænger sammen naturmæssigt. Det giver fortsat god mening, så det vil vi arbejde for fremadrettet” siger Mikael Smed.