Spring til indhold

Ukrainske børn har brug for at komme i skole

Alle Ukrainske børn der er ankommet til kommunen tilbydes skolegang..

Kun få ukrainske børn, har på nuværende tidspunkt modtaget den opholdstilladelse, der giver adgang til kommunale ydelser. Men børnene har brug for at få en dagligdag, og derfor har Vordingborg Kommune nu besluttet, at også de børn, der venter på opholdstilladelse, kan komme i skole.

Skolechef Charlotte Grummesgaard Nielsen peger på vigtigheden af at støtte børnene i deres faglige og sociale trivsel og udvikling:

”Børn har brug for en hverdag med andre børn. En hverdag, hvor de får lov at lege og lære, og hvor de for en stund kan få lov til bare at være børn. Derfor har vi valgt at tilbyde de fordrevne ukrainske familier, at deres børn kan starte i skole, selvom de endnu ikke har modtaget deres opholdstilladelse.”

I tråd med kommunens nuværende måde at modtage nyankomne elever, er der opmærksomhed på, hvordan de ukrainske elever bedst kan integreres blandt de andre elever. Derfor vil de nyankomne elever blive tilknyttet en almenklasse, samtidig med at de modtager sprogstøtte. Kontakten til almenklassen betyder, at eleverne forhåbentlig hurtigt får en fornemmelse for en dansk skolehverdag, ligesom de får mulighed for at lege sproget ind gennem kontakt med andre børn.

Det er endnu ukendt, hvor mange ukrainere, der på sigt vil ankomme til Vordingborg Kommune. Derfor følger Afdeling for Dagtilbud og Skoler nøje udviklingen, og behovet for plads til ukrainske børn på kommunens skoler. Skolechef Charlotte Grummesgaard uddyber:

” Med en situation som denne, er vi nødt til at tage tingene ét skridt ad gangen og se på, hvad behovet er. Hvis der kommer rigtigt mange fordrevne ukrainere til kommunen, så må vi jo udvikle på den ramme, der lige nu er for deres skolegang. Det vigtigste er, at vi tilbyder dem et rum for at være børn”

I Kommunens Ukraine-taskforce er man ved at planlægge et fællesmøde for alle dem, som ønsker at hjælpe de fordrevne ukrainere i Vordingborg Kommune. Repræsentanter fra skoleområdet vil være med til mødet, og håber at få kontakt til aktører, der har lyst til at støtte op om arbejdet med de fordrevne ukrainske familier.

Fakta

Pr. 7.4.2022 er der indskrevet syv børn i skolesystemet. Børnene skal efter planen begynde i skole efter påske. Samlet set er der pr. 7.4.2022 registreret 13 ukrainske børn i alderen 6-15 år i Vordingborg Kommune.