Spring til indhold

Udviklingsplan for udearealerne ved mønshallerne

Der afholdes digitalt borgermøde mandag den 16. november 2020 kl. 17 til 19.

Der afholdes digitalt borgermøde om en udviklingsplan for udearealerne ved mønshallerne mandag den 16. november 2020 kl. 17 til 19.

Vordingborg Kommune er i gang med at skabe en udviklingsplan for en bypark på udearealerne ved mønshallerne, arkitektfirmaet Keingart skal hjælpe med at udarbejde planen.

Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i Helhedsplanen for Stege by samt projektet ”Kulturunivers Møn”, der er udarbejdet af MOENA Mønshallerne i samarbejde med en række interessenter. Planen skal beskrive indhold, aktiviteter og formgivning af Byparken, redegøre for nye koblinger til byen samt give bud på, hvordan der kan skabes synergier mellem indendørs og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder

Det er særligt børn og unge der skal bruge området, og for at sikre deres inputs, vil der foregå et tæt samarbejde med børn og unge, blandt andet gennem en fotoworkshop og en teaterworkshop. På fotoworkshoppen tager børnene billeder af deres favorit aktivitets- og hænge ud steder og kommer med input hertil. På teaterworkshoppen opsættes et lille stykke om mødesteder og identitet i Stege.

Der afholdes digitalt borgermøde om en udviklingsplan for udearealerne ved mønshallerne mandag den 16. november 2020 kl. 17 til 19.

Foreløbig dagsorden til borgermødet er som følger:

• 17:00 Velkomst, Vordingborg Kommune og Mønshallerne

• 17:30 Om projektet og processen

• 17:50 Inddragelse af unge, Elever fra Møn Skole præsenterer produkter og tanker fra projektuge omkring projektet

• 18:20 Digitale spørgeskemaer/dilemmaer præsenteres

• 18:35 Spørgsmål fra deltagerne

• 19:00 Tak for i aften

Der vil løbende komme opdatering ift. mødeform og retningslinjer på hjemmesiden: https://vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/by-og-landdistriktsudvikling/stege-by/