Spring til indhold

Udsatterådet klart til den næste periode

Rådet er nu mere bredt funderet.

Udsatterådet i Vordingborg Kommune holdt deres første møde torsdag den 3. marts og og valgte ny formand og næstformand

Så er Udsatterådet klart til den anden periode, hvor de rådgiver og vejleder politikerne i områder, som har interesse for udsatte i kommunen. Det er de, efter det konstituerende møde torsdag 3. marts. Her valgte rådet Frank Gabriel som formand og Hans-Micael Søndergaard som næstformand.

Den nye formand, Frank Gabriel var også med i Udsatterådet i den første periode fra 2018 til 2021.

"Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i Udsatterådet igen efter den lange periode med corona, som satte en stopper for meget af arbejdet i den første periode," siger Frank Gabriel.

Den nye næstformand, Hans-Micael Søndergaard, som er ny i Udsatterådet, glæder sig meget til at komme ud og tale med folk på Folkemøde Møn, Vordingborg Festuge med mere.

"Jeg glæder mig også til at have muligheden for at have en dialog med politikerne i Vordingborg Kommune," siger Hans-Micael Søndergaard.

De er begge to glade for, at Udsatterådet nu er mere bredt funderet end i sidste periode og ser frem til at arbejde med de forskellige emner, som kom frem på mødet. Blandt andet mere samarbejde på tværs af kommunens tilbud og synlighed, så man nemt kan finde tilbuddene og fokus på unge udsatte.

Udsatterådet vil på de kommende møder arbejde med en prioritering af emnerne og planlægge den kommende periode.

Udsatterådet hører under Social og Sundhedsudvalget og Udvalgsformand Mette Høgh Christensen ser frem til gode drøftelser i Udsatterådet.

"Kommunalbestyrelsen har valgt at nedsætte et Udsatteråd, da vi ønsker at give et talerør til borgergrupper, som ellers kan have udfordringer med at blive hørt i lokalpolitik," siger hun.

Udsatterådets opgave er at rådgive og vejlede kommunalbestyrelsen og udvalgene i politiske spørgsmål og sikre kommunens opmærksomhed på disse borgergruppers interesser og synspunkter. En af erfaringerne fra den første periode i Udsatterådet var, at der var brug for en styrkelse af Udsatterådet med en bredere konstruktion. Så nu er der – udover de 4, som repræsenterer udsatte grupper af borgere, to medlemmer fra foreninger på området. Den ene er fra Sind og den anden fra Recovery Bulls Vordingborg.

For også at gøre formandsskabet mere bæredygtigt, valgte Udsatterådet på mødet at bruge samme model som i Integrationsrådet. Det går ud på, at de to politikere i Udsatterådet fra Social og Sundhedsudvalget er med i formandsskabet i forhold til det løbende arbejde, der foregår mellem møderne, herunder planlægning af dagsorden, tematisering af emner osv.

Medlemmerne af Udsatterådet er:

Fra udsatte borgergrupper:

Frank Gabriel, Hans-Micael Søndergaard, Hanne Hindborg Larsen og Stella Hansen

Fra foreninger:

Mogens Nielsen, Sind og Jesper Jørgensen, Recovery Bulls Vordingborg

Poltikere:

Mette Høgh Christiansen og Søren Hansen

Administrationen:

Lotte Svilling og Marita Dalsgaard

Mere info om Udsatterådet: Linket fører til Kommunens hjemmeside, hvor du kan læse mere om Udsatterådet: https://www.vordingborg.dk/udsatteraadet/