Spring til indhold

Uddeling af midler fra U- og M puljen

Mere end 800.000 kr. uddelt.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på møde den 20. april 2021 behandlet ansøgninger til Udviklings-og markedsføringspuljen. Puljen kan ansøges af alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune.

Formålet med puljen er, i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vision 2030, at medfinansiere større udviklings- og markedsføringsprojekter indenfor erhverv, bosætning og turisme.

Der var indkommet en række spændende ansøgninger, der vidner om, at selv ikke i en Corona-tid, står initiativet og engagementet stille rundt om i kommunen.

Udvalget har bl.a. besluttet at støtte op om projekter i de tre købsteder, der har til formål at genstarte og styrke handelslivet henover sommeren ovenpå en hård tid med nedlukning.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har besluttet at støtte følgende projekter:

• Fejring af Botanisk Have 100 år – 50.000 kr.

• Sommerferie i Bymidten af Vordingborg 2021 – 90.000 kr.

• Sommerliv i Præstø 2021 – 150.000 kr.

• SommerSøndage i Stege 2021 – 40.000 kr.

• Byen fejrer Wavesfestivalen 2021 – 40.000 kr.

• Gyldne dage i Præstø 2021 - 346.000 kr.

• Høst Møn – 40.000 kr.

• Verdenslitteratur på Møn – 70.000 kr.

Næste ansøgningsfrist er 1. november 2021. Du kan læse mere om Udviklings- og markedsføringspuljen på hjemmesiden: vordingborg.dk/frivillig/puljer/alle-puljer/udviklings-og-markedsforingspuljen/