Spring til indhold

Uddannelsescharter skal få flere i uddannelse

Kommune, uddannelser, erhvervsliv samt unge skal få flere til at uddanne sig.

Stemningen var høj i byrådssalen torsdag d. 17. juni, da borgmester Mikael Smed sammen med Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets formand Anders J. Andersen og næstformand Anders Thestrup, mødtes med formanden for Vordingborg Erhvervsforening, repræsentanter fra Ungeforum samt direktører og rektorer fra lokale uddannelsesinstitutioner.

Alle parter var tilstede for at underskrive Vordingborg Kommunes uddannelsescharter.

”Vi må gøre mere for, at flere kommer i uddannelse. Kommunen har sat rigtig meget i gang. Der gøres et stort arbejde allerede, men der er behov for en samlet indsats”, udtaler Anders J. Andersen og fortsætter: - ”Med de første underskrifter på uddannelseschartret starter et vigtigt samarbejde og dialog med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de unge mennesker om, hvordan vi sammen kan få flere i uddannelse.”

Behov for et uddannelsescharter

Baggrunden for underskriftsseancen er, at cirka hver fjerde af de 25-29-årige i Vordingborg Kommune kun har grundskolen som højest fuldførte uddannelse. Derfor er målet, at de skal have en uddannelse og dermed kvalifikationer, som kan bidrage til fællesskabet.

En enig kommunalbestyrelse godkendte i februar 2021 et uddannelsescharter, som sigter mod nye højder i bestræbelserne på, at flere unge gennemfører en uddannelse.

Uddannelseschartret består af seks pejlemærker, der danner en fælles retning for at få flere unge i uddannelse. Derfor har formanden og næstformanden været på turné rundt til relevante interessenter hele foråret for at præsentere uddannelseschartret og dets muligheder.

”Alle der har lyst til at være med vil få mulighed for at underskrive chartret. Sammen når vi længere”, udtaler Anders J Andersen.

Konference til efteråret

Med underskriften på uddannelseschartret forpligter deltagerne sig til at følge pejlemærkerne. Men vigtigst af alt skal uddannelseschartret udmøntes konkret. Derfor inviterer Vordingborg Kommune alle interessenter til en konference den 23. september 2021, hvor konkrete indsatser skal drøftes.

Næstformand Anders Thestrup ser frem til konferencen:

”Vi glæder os til at mødes med de parter, der har underskrevet chatret i dag samt repræsentanter fra skolebestyrelser, elevråd, lokalfora, foreninger mm. for at drøfte de konkrete lokale tiltag, der skal være med til at løfte uddannelsesområdet i Vordingborg Kommune.”

Faktaboks

Uddannelseschartrets 6 pejlemærker er:

Tæt samarbejde

Motivation og engagement

Inspirerende rammer

Tryghed og støtte

Relevante lokale uddannelser

Alle skal være med