Spring til indhold

Tre nye skovrejsningsprojekter

Vordingborg Kommune har fået 1,7 mio. fra klimaskovfonden.

Vordingborg Kommune har netop fået tilsagn til tre nye skovrejsningsprojekter.

Vordingborg kommune har søgt om tilskud til tre nye skovrejsningsprojekter, fra den nye statslige skovfond ”Klimaskovfonden”. Fonden er sat i verden for at accelerere indfrielsen af klimamålene gennem skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer. En anden vigtig del af fondens formål er at sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder biodiversitet, rekreative områder, grundvandsbeskyttelse og friluftsliv.

De tre kommunalt ejede arealer ligger i Bårse, Kastrup-Neder Vindinge og Lundby og giver i alt ca. 14 hektar ny bynær skov. Arealerne er valgt da de ligger bynært, er kommunalt ejet, ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og vil kunne bidrage positivt til kommunens CO2-regnskab.

Den 27. april fik Vordingborg Kommune endeligt tilsagn om alle tre projekter og et tilskud på ca. 1,7 mio. kr.

Alle projekterne skal nu godkendes politisk af Klima- & Teknikudvalget og kommunalbestyrelsen, og derefter går planlægningsarbejdet og dialogen med borgene i gang.

Formand for Klima og Teknikudvalget, Anders J. Andersen siger om de nye skove:

”Jeg er så glad for, at det er muligt at få mere skov i Vordingborg Kommune, og at vi som nogle af de første, kan være med til at få Klimaskovfonden aktiveret. Skove er godt for klimaet, for vores grundvand og for borgerne, så vi glæder os til at få plantet træerne.”