Spring til indhold

Trafiksikkerhed forbedres i fire landsbyer

Hastighedsdæmpning i Ugledige, Råbymagle, Neble og Røddinge/Sprove.

Vordingborg Kommune har etableret vejbump i 4 landsbyer, for at få bilisterne til at sænke farten og øge trafiksikkerheden.

Beslutningen om vejbump i de fire landsbyer er taget i Vordingborg Kommunes Trafiksikkerhedsråd, på baggrund af henvendelser fra forskellige borgere, som har haft ønske om, at sætte hastighed og oversigtsforhold på dagsordenen. Derfor er der igennem en periode foretaget trafiktællinger og hastighedsmålinger på forskellige strækninger i kommunen. Målingerne har tydeligt indikeret, at der er for mange der kører alt for stærkt på de fire strækninger.

”Vores kommune skal være tryg at bo og færdes i. Både for dem der bor her, men også for alle dem der hvert år besøger os. Og så skal det være trygt at flytte til vores landsbyer. Med de nye hastighedsdæmpninger i de fire landsbyer, så kan vi sikre endnu højere sikkerhed i trafikken, for store og små. Med etableringen af vejbump, så vil antallet af hastighedsovertrædelser for biler og lastbiler umiddelbart blive væsentlig begrænset,” siger Michael Larsen, Formand for Trafiksikkerhedsrådet og Udvalget for Plan og Teknik.

Trafiksikkerhedsrådet har undersøgt trafiksikkerheden i cirka 30 landsbyer i Vordingborg Kommune. Rådet har udtaget de fire landsbyer, hvor udfordringerne er størst.

Der ligger et grundigt registrerings- og analysearbejde bag udvælgelsen. Blandt andet en vurdering af vejenes geometri og andre trafiktekniske fakta.

I alle fire landsbyer vil den fremtidige hastighedsgrænse blive 40 km/t. Årsagen til at valget er faldet på vejbump er, at det vurderes at være den mest effektive metode til, at nedsætte hastigheden.

”De fleste borgerhenvendelser om trafiksikkerhed, som vi modtager i Trafik og Ejendomme, drejer sig om høj hastighed. Der er mange der har fokus på, at vi skal passe på hinanden, og dem der færdes i trafikken. Det har vi også i administrationen. Derfor er det glædeligt, når vi kan opfylde borgernes ønsker, de steder hvor det er muligt, og dermed gøre det mere sikkert at færdes i Vordingborg Kommune”, siger Lise Hansen Thorsen, chef i Afdelingen for Trafik og Ejendomme.

Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at afholde borgermøde i Røddinge/Sprove. Der har været en borgerinddragelsesproces på Vordingborg Kommunes Facebook side, hvor borgere og andre der måtte have en holdning til trafiksikkerhed, er blevet opfordret til, at indsende deres bemærkninger og ønsker til at øge trafiksikkerheden. Administrationen har modtaget 49 høringssvar.