Spring til indhold

Topkarakter til de sociale døgntilbud

Et gennemsnit på 4,6 ud af fem

På en scoring mellem 0 og 5 fra de Sociale Tilsyn ligger de fleste scoringer i Vordingborg Kommunes døgntilbud mellem 4 og 5 med et gennemsnit på 4,6. Det kan man godt kalde topkarakter.

Det var en glad udvalgsformand for Social og Psykiatri i Vordingborg Kommune, Jesper Berring-Poulsen, der sammen med udvalget behandlede de Sociale Tilsynsrapporter for døgntilbuddene i 2020.

”Igen i år fik vi topkarakterer” siger han stolt og fortsætter: ”Udvalget sætter stor pris på de fine tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst og takker alle medarbejderne og lederne i området, som gør det rigtig godt”.

Han siger videre: ”Vi har rigtig mange forskellige tilbud i kommunen med 220 pladser i alt. Vi sælger cirka 2/3 af pladserne til andre kommuner, så det er mange arbejdspladser i kommunen med over 400 medarbejdere i de 14 forskellige døgntilbud. Det er tilbud til børn, unge og voksne, aflastning, midlertidige botilbud og længerevarende tilbud”.

”Herudover har vi flere dagtilbud til dem der bor i døgntilbud samt udekørende funktioner til alle dem, der bor for sig selv og så videre. Så i alt er der langt over 600 medarbejdere i Psykiatri og Handicap i kommunen. De gør et rigtig fint arbejde og det er vi som udvalg rigtig glade for. Ikke mindst her under corona, hvor de udfører de en kæmpe opgave”, slutter han.

Mere info: Det er Socialtilsyn Øst, der gennemfører de sociale tilsyn.

Udover den samlede vurdering af kvaliteten i det enkelte tilbud er der en gennemgang af 7 temaer i Tilsynenes kvalitetsmodel:

• • Uddannelse og beskæftigelse

• • Selvstændighed og relationer

• • Målgruppe, metoder og resultater

• • Sundhed og Trivsel

• • Organisation og ledelse

• • Kompetencer

• • Fysiske rammer

Man kan se sagen om Orientering vedr. de sociale tilsyn 2020 på udvalgets dagsorden.

Rapporterne ligger også på kommunens hjemmeside under de enkelte tilbud. Her kan man også læse mere om tilbuddene:

Link til Center for Socialpædagogik

Link til Center for Socialpsykiatri

Link til Autismecenter Storstrøm