Spring til indhold

Toiletter lukkes mellem jul og nytår

risikoen for hærværk på offentligt inventar gør, at toiletter lukkes mellem jul og nytår.

Grundet øget risiko for hærværk er det desværre nødvendigt, at lukke alle offentlige toiletter i Vordingborg Kommune henover jul og nytår.

Erfaringerne fra tidligere år er, at offentlige toiletter og affaldsspande må stå model til lidt af hvert i perioden.

Det er de offentlige toiletter der oftest er udsat for hærværk omkring jul og nytår.

Toiletterne er typisk blevet lukket i dagene omkring nytår for at undgå at genere handelslivet mellem jul og nytår. Men hærværket begrænser sig ikke kun til dagene lige omkring nytår. Derfor er det nødvendigt at lukke dem af fra den 23. december til og med den 3. januar. Dog med undtagelse af toiletterne ved Præstø ventesal og Vordingborg Station. De er åbne i perioden, men med reduceret åbningstid. Toiletterne er lukket mellem 18:00 – 08:00.

De to toiletter ved ventesalen og station vil være helt lukket den 31. december og den 1. januar.

Vordingborg Kommune beklager de gener lukningen medfører for besøgende. Ved toiletterne bliver der opsat informationstavler, hvor der orienteres om lukningen, samt i hvilken periode de er lukket.