Spring til indhold

Toiletter lukkes mellem jul og nytår

Julen og nytåret nærmer sig med hastige skridt, det samme gør risikoen for hærværk på offentligt inventar.

Julen og nytåret nærmer sig med hastige skridt, det samme gør risikoen for hærværk på offentligt inventar.

Grundet øget risiko for hærværk er det desværre nødvendigt, at lukke alle offentlige toiletter samt aflåse skraldespande af mærket BigBelly i Vordingborg Kommune henover jul og nytår.

Erfaringerne fra tidligere år er, at offentlige toiletter og affaldsspande må stå model til lidt af hvert i perioden.

Det er de offentlige toiletter der oftest er udsat for hærværk omkring jul og nytår. Toiletterne og affaldsspandene er typisk blevet lukket/taget hjem i dagene omkring nytår for at undgå at genere handelslivet mellem jul og nytår.

Men hærværket begrænser sig ikke kun til dagene lige omkring nytår. Derfor er det nødvendigt at lukke dem af fra den 23. december til og med den 3. januar.

Som service til de rejsende er toiletterne åbne på Vordingborg Station og Præstø Ventesal frem til d. 31. december kl. 16 og de genåbner 1. januar 2022 kl. 10.

Vordingborg Kommune beklager de gener lukningen medfører for besøgende.

Ved toiletterne bliver der opsat informationstavler, hvor der orienteres om lukningen, samt i hvilken periode de er lukket.