Spring til indhold

Tilsyn i Center for Rusmidler

Flotte karakterer til Center for Rusmidler efter driftsorienteret tilsyn.

Socialtilsyn Øst udførte den 15. september tilsyn i Center for Rusmidler, og var meget tilfredse med kvaliteten.

Tilsynet udføres ud fra en kvalitetsmodel, som er beskrevet i bekendtgørelse om socialtilsyn og skal sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har tilstrækkelig kvalitet både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.

I årets tilsynsbesøg var der særligt fokus på områderne:

1. Uddannelse og beskæftigelse, hvor det vurderes, at borgerne i høj grad understøttes i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen

2. Sundhed og trivsel, hvor det vurderes, at borgerne høj grad understøttes i deres fysiske og mentale sundhed og trivsel

3. Fysiske rammer, som er velegnede til målgruppen og tilgodeser borgernes/ trivsel og tryghed og behov for både fællesskab og privatliv

4. Organisation og ledelse, hvor det bl.a. vurderes, at centerets organisering i høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at Center for Rusmidler er et meget kompetent tilbud, der arbejder engageret og med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse i forhold til rusmiddelbehandling, rådgivning og forebyggelse.

Rapporten kan læses på hjemmesiden https://www.vordingborg.dk/borger/sundhed/center-for-rusmidler/