Spring til indhold

Tidlig Opsporing og ny pulje under Sundhedsstyrelsen i 2021

Projekt om bedre service - Mere læring - Større effekt

Afdeling for Pleje og Omsorg implementerer ny screenings- og arbejdsmetode, for at forebygge sygdom og undgå genindlæggelse. Samtidig med det videreudvikles indsatser i det nuværende kvalitetsarbejde med ansættelse af flere medarbejdere i 2021.

Hensigten er, at der i det daglige arbejde bliver plads til udvikling og implementering af nye læringsmetoder og koordination af kvalitetsarbejdet, som involverer alle ansatte.

Oplevelsen af service vil i samme periode blive undersøgt. Borgerrejser vil blive introduceret som metode. Og som noget nyt udvikles et bruger- og pårørendepanel som med indblik i borgeres oplevelse af mødet med at søge om og modtage professionel hjælp, kan give idéer til det fortsatte kvalitetsarbejde.