Spring til indhold

Tag på natursafari i Møn Biosfæreområde

Naturens Uge fejres med 10 muligheder for natursafari.

I Vordingborg Kommune fejrer vi Naturens Uge med at præsentere 10 muligheder for at tage på natursafari i Møn UNESCO Biosfæreområde.

Kommunen har sammen med biosfæreambassadører, lodsejere og andre lokale udviklet 10 unikke naturoplevelser i Møn Biosfæreområde. Målet med formidlingen er, at inspirere lokale og turister, som ikke er vante med at komme i naturen til at tage på ”natursafari” sammen.

Der er i udvælgelsen lagt vægt på temaer og lokalområder, som er interessante naturmæssigt og som samtidig giver mulighed for gode faciliteter og let tilgængelighed. Oplevelserne har til hensigt at øge de besøgendes kendskab til Biosfæreområdets unikke natur og til hvordan besøgende kan passe på naturen.

Temaerne er fx oplevelser ved vandet, skjulte levesteder, vinteroplevelser eller naturen i mørket.

De ti natursafari oplevelser er beskrevet gennem foldere, skiltning og guidede formidlingsture.

Find de 10 digitale foldere på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk/biosfære/nyheder.

Folderne kan downloades, udprintes og tages med ud på natursafari. De udkommer foreløbig kun i en digital udgave, så der kan foretages ændringer ud fra erfaringerne med de foreslåede ruter i Biosfæreområdet.

Nogle af lokaliteterne har desuden formidlingsskilte om fx vilde bier, vild mad og Dark Sky oplevelser. Tag fx til Hyldevang Naturcenter på Nyord og oplev mørket i Dark Sky Park området. Der er ligeledes anlagt 5 sankeruter på offentligt tilgængelige arealer. Sankeruterne ligger henholdsvis i Stege skov, Udby skov, Hegnede skov, Jordbassinerne i Lendemarke og Farø Vad.

På Vordingborg kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk/vildmad kan de 5 sankeruter downloades og udprintes.

Et godt eksempel på gratis natursafarioplevelser for alle både børn og voksne er i weekenden 11. september og 12. september, hvor alle er velkomne til Møns Dragefestival i Mandemarke Bakker.

Erfaringerne fra natursafariprojektet, som er støttet af midler fra Friluftsrådet, vil blive delt med bl.a. andre biosfæreområder. Katrine Ohm Dietrich, som er biosfærekoordinator i Møn Biosfære fortæller: ”Dette projekt er et fint eksempel på hvordan naturformidling kan udvikles i samarbejde både lokalt, men også på tværs af kommuner, organisationer, og sågar på nordisk plan, fx med biosfæreområderne i Sverige”.